Technologie

 

Rozdělení provozu mlýna při zpracování pšenice1) Předčistírna obilí - zde se čistí pšenice od hrubých nečistot a veškeré vzniklé odpady se
odvážejí na skládku

2) Čistírna obilí - v této části dochází k úplnému vyčištění pšenice od všech nečistot jak písku,
kamínků tak různých plevelů. Dále se zde třídí pšenice podle velikosti. Malé zrno a zlomky
se šrotují, odcházejí na vysévače, kde se třídí. Jádro zrn odchází na druhý šrot do mlýna
a obaly zrna jdou přímo do otrub.

3) Vlastní mletí - ve mlýně dochází k mletí pšenice na válcových stolicích. Základem technologie
mletí je odděleni obalu zrna od jádra.

4) Míchárna - zde dochází k míchání otrub a jejich následné expedici otruby se ve mlýně
nepytlují. Na konci celé linky je instalován permanentní magnet pro odstranění kovových příměsí
před vlastní expedicí.