Jaroslav Chochole - Delta obchodní podnik

Firma Jaroslav Chochole, Delta - obchodní podnik vznikla 1. září 1991 odloučením z bývalého státního podniku Mlýny a Pekárny, PVTOS. V této době měla firma pouze jediný provoz, a to mlýn, který zpracovává jedinou surovinu - potravinářskou pšenici. Kapacita mlýnu je 120 tun pšenice / 24 hodin.

Potravinářskou pšenici nakupujeme od velkých zemědělských družstev a bývalých výkupních podniků. Při technologickém zpracování pšenice vznikají naše hlavní produkty. Náš mlýn těmito produkty zásobuje jak velké průmyslové pekárny, tak střední i malé pekárny. Odpad vzniklý při technologickém zpracování si odvážejí zemědělská družstva k přímému zkrmování nebo je prodáváme výrobnám krmných směsí. Mouku do pekáren odvážíme cisternami, pro malé pekárny mouku pytlujeme a rozvážíme v pytlích.

Díky dobrým obchodním vztahům jsme na trhu již více než 13 let a daří se nám výrobu udržet.