www.oppk.cz

Pomocí programu OPPK jsme získali možnost pořízení nové technologie, tj. mlecích stolic a rovinných vysévačů.

Stručný obsah projektu:

Předmětem projektu je pořízení mlecí válcové stolice (3 ks) a rovinného vysévače (2 ks). Tato technologie umožní společnosti uvést na trh nové výrobky: celozrnná pšeničná mouka a pšeničné klíčky. Se současnou mlýnskou technologií není firma Jaroslav Chochole - DELTA o.p. schopna vyrábět nové výrobky a není schopna ani zkvalitnit užitné vlastnosti stávající produkce. Zařazení nových strojů do výroby umožní žadateli zefektivnit výrobní procesy. Realizace projektu se pozitivně projeví ve zvýšení celkové konkurenceschopnosti pražského podnikatelského subjektu. 

 

Vysévače