Výpis z OR

 

Ú p l n ý   v ý p i s
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl A. , vložka 5366
! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

Den zápisu: 29.11.1991
Obchodní firma: DELTA - obchodní podnik
  Zapsáno: 29.11.1991 Vymazáno: 09.07.1997
  Jaroslav Chochole, DELTA - obchodní podnik
  Zapsáno: 09.07.1997
Identifikační číslo: 16913582
  Zapsáno: 29.11.1991
Podnikatel: Jaroslav Chochole, r.č. 491026/057
  Zapsáno: 29.11.1991 Vymazáno: 11.09.2002
Podnikatel: Jaroslav Chochole, r.č. 491026/057
  Zapsáno: 11.09.2002
Bydliště: Praha 4, Pekárenská 2, PSČ: 14000
  Zapsáno: 29.11.1991
Místo podnikání: Praha 4, M. Cibulkové 21, PSČ: 14000
  Zapsáno: 29.11.1991
Předmět podnikání:
- výrobní, obchodní a zprostředkovatelská činnost v potravinářském
oboru.
Zapsáno: 29.11.1991
- velkoobchod
Zapsáno: 11.09.2002
- výroba extrudovaných výrobků
Zapsáno: 11.09.2002
- mlynářství
Zapsáno: 11.09.2002


Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (www.justice.cz).
Dne: 3.1.2014 9:21:10
Údaje platné ke dni 31.12.2013